Miljø & sikkerhed

Kultur og politik for sikkerhed og miljø

Hos JB Recycling ApS betyder personers sikkerhed alt, ligesom vi konstant gør hvad vi kan for at værne om miljøet, der omgiver os. Vi stræber til stadighed efter at forbedre vores kompetencer og formåen på disse områder.

Vi vil være kendte og anerkendte for vores evne til konstant at vise at vores standard vedrørende sikkerhed og miljø er høj. For at sikre dette skal sikkerhed og miljø være en integreret del af den måde, vi driver vores virksomhed på. Yderligere er en af vore værdier at en åben, tillidsfuld og retfærdig kultur er grundlæggende; nye ideer er velkomne og alle skal opleve, at de frit kan udtale sig om emner vedrørende sikkerhed og miljø.

Det er ledelsens ansvar at vise vejen og gå foran med et godt eksempel, men at opnå målene kræver, at alle i virksomheden forpligter og engagerer sig. Vi skal alle inddrage overvejelser om sikkerhed og miljø i det vi gør og give sikkerhed og miljø topprioritet hele tiden.

Det er virksomhedens politik at udføre sit virke på en sådan måde, at:

  • Folk ikke kommer til skade, såvel ansatte som udefrakommende
  • Miljøet bliver beskyttet
  • Relevante love og regler overholdes. Hvis der ikke findes lovgivning eller regler, udarbejder vi egne standarder.
  • Vi vil til stadighed undersøge og udvikle vores indsats på sikkerheds- og miljøområdet.

 

For at opfylde denne politik vil JB Recycling ApS:

  • Synliggøre politikken for sikkerhed og miljø over for alle ansatte og udefrakommende
  • Sikre sig, at relevant sikkerhedsudstyr er tilgængeligt
  • Tydeliggøre det er en fælles opgave, hvor den enkelte ansatte også bærer et ansvar for at sikkerhedspolitikken overholdes, om end ledelsen har det overordnede ansvar
  • Årligt gennemføre en arbejdsmiljøvurdering for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø
  • Sikre sig, at alle ansatte er motiverede og engagerede via relevant uddannelse, årlige samtaler og den rigtige anerkendelse

Kontakt informationer

Følg os på

Vi kan hjælpe dig med

Skrot

Skortbiler

Ophugning

Genbrug

Genveje

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

© 2023 JB Recycling 
Hjemmeside leveret af Mikkel Kvist